AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur ligjëruesin.

Ligjeratat e fundit


Ngushëllimi reflektim i besimit - Enis Rama

07 - Ta ndjejmë mungesën e njëri-tjetrit - Enis Rama

06 - Rri pranë të mirëve do bëhesh sikur ata - Enis Rama

10 - Edukata e shoqërimit II - Enis Rama

05 - Dështimi përmes premtimit 'do ta bëj' - Enis Rama

04 - Hyrje në rrëfimin e Ibrahimit alejhi selam - Ekrem Avdiu

04 - Shoqëria e veprimit jo e arsyetimit - Enis Rama

03 - Qëndrueshmëria dhe gradualiteti në thirrjen e Nuhit alejhi selam - Ekrem Avdiu

03 - Sqarimi sipas nevojës - Enis Rama

02 - Nuhi alejhi selam dhe thirrja e tij - Ekrem Avdiu

02 - Çmimi i neglizhencës - Enis Rama

01 - Edukata e suksesshme - Enis Rama


Adem Doberdupi
Adnan Pallqa
Alaudin Abazi
Blerim Musliu
Ekrem Avdiu
Enis Rama
Fadil Musliu
Fatmir Latifi
Llokman Hoxha
Muhamed Broja
Muhamed Dermaku
Mustafa Terniqi
Othman Agolli
Rexhep Lushta
Sadat Rrustemi
Sedat Islami
Zeki Cerkezi
Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2016 - info@qsi-ks.com