AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur ligjëruesin.

Ligjeratat e fundit


21 - Rrëfimi që tronditi Medinen - hyrje dhe prezantim - Enis Rama

24 - Dhikri në teshehud - salavatet - Enis Rama

03- Ndikimi i Kuranit në njohjen e Allahut - Ekrem Avdiu

23 - Dhikri në teshehud - etehijati - Enis Rama

02 - Ndikimi i Kuranit tek shoqëritë - Ekrem Avdiu

01 - Ndikimi i Kuranit në jetën e besimtarit - hyrje - Ekrem Avdiu


Adem Doberdupi
Adnan Pallqa
Alaudin Abazi
Blerim Musliu
Ekrem Avdiu
Enis Rama
Fadil Musliu
Fatmir Latifaj
Fatmir Latifi
Llokman Hoxha
Muhamed Dermaku
Mustafa Terniqi
Othman Agolli
Rexhep Lushta
Sadat Rrustemi
Sedat Islami
Zeki Cerkezi
Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2016 - info@qsi-ks.com