AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur ligjëruesin.

Ligjeratat e fundit


Selefet dhe Kurani - Rexhep Lushta

18 - Metodologjia e Kuranit për përmirësim - Enis Rama

Turpi ndaj Allahut - Rexhep Lushta

17 - Kurani imunizon besimtarët - Enis Rama

06 - Rrëfimi mbi Ademin - raporti mes Ademit dhe Iblisit - Enis Rama

16 - Kurani na i mëson rregullat e jetës - Enis Rama

06 - Zemrat e mbushura me devotshmëri - Ekrem Avdiu

15 - Kurani, libër i unitetit dhe kundër përçarjes - Enis Rama


Adem Doberdupi
Adnan Pallqa
Alaudin Abazi
Blerim Musliu
Ekrem Avdiu
Enis Rama
Fadil Musliu
Fatmir Latifi
Llokman Hoxha
Muhamed Broja
Muhamed Dermaku
Mustafa Terniqi
Othman Agolli
Rexhep Lushta
Sadat Rrustemi
Sedat Islami
Zeki Cerkezi
Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2016 - info@qsi-ks.com