AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur ligjëruesin.

Ligjeratat e fundit


10 - Mendjemadhësia në hadithet profetike.mp3 - Fadil Musliu

128 - El-Mubin - Ndikimi në jetën e besimtarit - Enis Rama

127 - El-Mubin - Kuptimi dhe reflektimet - Enis Rama

05 - Reflektimi i besimit në dashuri dhe urrejtje - Enis Rama

04 - Reflektimi praktik i besimit ne nje Zot - Enis Rama

43 - Hadithi 10 - Standardet e pranimit të veprave të mira - Enis Rama

24 - Keqtrajtimi i fqinjëve - Llokman Hoxha


Adem Doberdupi
Adnan Pallqa
Alaudin Abazi
Blerim Musliu
Ekrem Avdiu
Enis Rama
Fadil Musliu
Llokman Hoxha
Muhamed Broja
Muhamed Dermaku
Mustafa Terniqi
Othman Agolli
Sadat Rrustemi
Sedat Islami
Zeki Cerkezi
Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2014 - info@qsi-ks.com