AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur ligjëruesin.

Ligjeratat e fundit


18 - Xheneti-Vendi i origjinës - Enis Rama

11 - Sinqeriteti II - Enis Rama

17 - Si të ruhemi nga Xhehnemi - Enis Rama

16 - Xhehnemi-Banorët dhe denimi i tyre - Enis Rama

10 - Sinqeriteti - Enis Rama

15 - Xhehnemi-Besimi dhe emërtimi - Enis Rama

14 - Havdi - Enis Rama

09 - Bindja II - Enis Rama

13 - Ura e Siratit - Enis Rama

12 - Ndërmejtësimi në Ditën e Gjykimit - Enis Rama

08 - Bindja - Enis Rama

11 - Çfarë e rëndon peshoren në Ditën e Gjykimit - Enis Rama

07 - Frika ndaj Allahut II - Enis Rama

10 - Llogaritja para Allahut - Enis Rama


Adem Doberdupi
Adnan Pallqa
Alaudin Abazi
Blerim Musliu
Ekrem Avdiu
Enis Rama
Fadil Musliu
Llokman Hoxha
Muhamed Broja
Muhamed Dermaku
Mustafa Terniqi
Othman Agolli
Sadat Rrustemi
Sedat Islami
Zeki Cerkezi
Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2015 - info@qsi-ks.com