AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur ligjëruesin.

Ligjeratat e fundit


02 - Madhështia e ndikimit Kuranor - Ekrem Avdiu

01 - Thirrja në Kuran-Hyrje - Ekrem Avdiu

05 - Omeri - Enis Rama

04 - Ebu Bekri II - Enis Rama

03 - Ebu Bekri - Enis Rama

28 - Pendimi-teubeja III - Enis Rama


Adem Doberdupi
Adnan Pallqa
Alaudin Abazi
Blerim Musliu
Ekrem Avdiu
Enis Rama
Fadil Musliu
Fatmir Latifi
Llokman Hoxha
Muhamed Broja
Muhamed Dermaku
Mustafa Terniqi
Othman Agolli
Sadat Rrustemi
Sedat Islami
Zeki Cerkezi
Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2015 - info@qsi-ks.com