AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur ligjëruesin.

Ligjeratat e fundit


09 - Kuptimi i drejtë i edukimit - Enis Rama

08 - Rëndësia e edukimit në formimin e besimtarit - Enis Rama

07 - Kur adhurimi bëhet burim i lumturisë - Enis Rama

06 - Kuptimi i drejtë i adhurimit, element i rëndësishëm i formimit - Enis Rama

05 - Bereqeti sekreti i jetës së bujshme - Enis Rama


Adem Doberdupi
Adnan Pallqa
Alaudin Abazi
Blerim Musliu
Ekrem Avdiu
Enis Rama
Fadil Musliu
Llokman Hoxha
Muhamed Broja
Muhamed Dermaku
Mustafa Terniqi
Othman Agolli
Sadat Rrustemi
Sedat Islami
Zeki Cerkezi
Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2014 - info@qsi-ks.com