AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur ligjëruesin.

Ligjeratat e fundit


03 - Rrëfimi mbi Ademin as - Shejtani Havaja dhe Xhenneti - Enis Rama

10 - Vlera e dëgjimit dhe mësimit të Kuranit - Enis Rama

03 - Mësime nga Sureja El Huxhurat II - Ekrem Avdiu

09 - Vlera e leximit të Kuranit II - Enis Rama


Adem Doberdupi
Adnan Pallqa
Alaudin Abazi
Blerim Musliu
Ekrem Avdiu
Enis Rama
Fadil Musliu
Fatmir Latifi
Llokman Hoxha
Muhamed Broja
Muhamed Dermaku
Mustafa Terniqi
Othman Agolli
Rexhep Lushta
Sadat Rrustemi
Sedat Islami
Zeki Cerkezi
Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2016 - info@qsi-ks.com