AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur ligjëruesin.

Ligjeratat e fundit


Besnikëria ndaj Kuranit - Ekrem Avdiu

05 - Kurani udhëzon në më të qëlluarën - Ekrem Avdiu

01 - Pengesat ne rrugë - Hyrje - Enis Rama

Si të vazhdojmë me vepra të mira pas Ramazanit - Ekrem Avdiu


Adem Doberdupi
Adnan Pallqa
Alaudin Abazi
Blerim Musliu
Ekrem Avdiu
Enis Rama
Fadil Musliu
Fatmir Latifi
Llokman Hoxha
Muhamed Broja
Muhamed Dermaku
Mustafa Terniqi
Othman Agolli
Rexhep Lushta
Sadat Rrustemi
Sedat Islami
Zeki Cerkezi
Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2015 - info@qsi-ks.com