AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur temën.

Adhurimet e zemrës
Arti i mirësjelljes
Formimi që synojmë
IIslami dhe morali
Ligjerata të përgjithshme
Meditime Ramazani
Norma Kuranore
Pengesat në rrugë
Porosi në prag të vdekjes
Realitete që frymëzojnë
Rrëfime Kuranore

01 - Refime Kuranore - Objektivat dhe rëndësia

02 - Rrëfimi mbi Ademin alejhis selam - krijimi dhe emërtimet

03 - Rrëfimi mbi Ademin as - Shejtani Havaja dhe Xhenneti

04 - Ademi alejhis selam mes mëkatit dhe pendimit

05 - Mësime dhe përvoja nga zbritja e Ademit a.s as në tokë

06 - Rrëfimi mbi Ademin - raporti mes Ademit dhe Iblisit

07 - Urtësi dhe mësime nga jetëgjatësia e Iblisit

08 - Rrëfimi për dy bijtë e Ademit

09 - Rrëfimi për dy bijtë e Ademit alejhi selam - i devotshmi faktor i sigurisë dhe mirëqenies

10 - Rrëfimi mbi lopën e Beni Israilëve - porosi dhe përvoja të rëndësishme

11 - Rrëfimi mbi lopën e Beni Israileve - Islami fe e bindjes dhe lehtësimeve

12 - Rrëfimi mbi lopën e Beni Israilëve - mësime dhe udhëzime përmbledhëse

13 - Rrëfimi i ndërtimit të shtëpisë së shenjtë - historia e sakrificës dhe flijimit

14 - Rrëfimi i ndërtimit të shtëpisë së shenjtë - aktualitet, bashkëpunim dhe dhembshuri

15 - Ibrahimi dhe ndërtimi i Qabes simbol i vlerave dhe humanizmit

16 - Mbreti polemizon Ibrahimin - Arsyeja shoqërues i besimit

17 - Ibrahimi dhe metodologjia e një debati të mirëfilltë

18 - Rrëfimi i Hixhretit - shembulli i dëgjueshmërisë dhe nënshtrimit

19 - Rrëfimi i Hixhretit - ligji i shkaqeve dhe mësime të sakrificës

20 - Rrëfimi i hixhretit - mes formalitetit dhe realitetit

21 - Rrëfimi që tronditi Medinen - hyrje dhe prezantim

22 - Rrefimi që tronditi Medinen

23 - Analiza e Kuranit për ngjarjet dhe metodologjia e luftimit të thashethemeve

24 - Rrëfimi që tronditi Medinen - dobitë dhe porositë përmbyllëse

25 - Besimtari nga sureja Jasin - i përgjegjshëm, praktik dhe ambicioz

26 - Besimtari nga sureja Jasin - i mëshirshëm, me prioritete dhe në shërbim të popullit

27 - Lukmani dhe biri i tij - kështu duhet të jenë prindërit

28 - Lukmani dhe biri i tij - edukata e duhur dhe formimi i kompletuar

29 - Lukmani dhe biri i tij - modestia dhe komunikimi i drejtë pjesë e edukimit

30 - Sofra e Isait alejhi selam

31 - Sofra e Isait alejhi selam II


Rrëfimi i Kabit dhe gjendja jonë
Të njihemi me Kuranin
Të përzgjedhurit
Udhëtimi drejt Ahiretit
Xheneti i kësaj bote

01 - Xheneti i kësaj bote - Hyrje

02 - Rëndësia dhe dobitë e dhikrit

03 - Rrugëtimi drejt përjetimit të dhikrit

04 - Rregulla mbi dhikrin

05 - Fjalët më të vlefshme - SubhanAllah

06 - Fjalët më të vlefshme - Elhamdulilah

07 - Fjalet më të vlefshme - La ilahe il-Allah

08 - Fjalët më të vlefshme - Allahu Ekber

09 - La havle ve la kuvvete ila bilah - thesar i xhenetit

10 - Istigfari mbulim dhe mbrojtje

11 - Bismilah me emrin e Allahut

12 - Na mjafton Allahu dhe Ai është kujdestari më i mirë

13- Dhikri kur zgjohemi nga gjumi

14 - Dhikri kur veshim rrobat

15 - Dhikri i hyrjes dhe daljes nga tualeti

16 - Dhikri pas abdesit

17 - Dhikri i daljes nga shtëpia

18 - Dhikri i daljes nga shtëpia II

19 - Dhikri i hyrjes në xhami

20 - Dhikri gjatë ezanit

21 - Dhikri pas ezanit

22 - Dhikri në fillim të namazit

23 - Dhikri në teshehud - etehijati

24 - Dhikri në teshehud - salavatet

25 - Dhikri në teshehud - salavatet II

26 - Lutjet para selamit

27 - Lutjet para selamit II

28 - Lutjet para selamit - O Zot na jep të mira në jetën e kësaj bote

29 - Lutjet para selamit - Zoti ynë më fal muam, prindërit e mi dhe të gjithë besimtarët

30 - Lutjet para selamit - Zoti im më ndihmo të përmendi, të falenderoj dhe sa më mirë të adhuroj Ty

31 - Dhikri pas selamit - Allahume ente selam

32 - Dhikri pas selamit - Ajetul Kursia

33 - Dhikri pas selamit - Ajetul Kursia II

34 - Duaja kur e vizitojmë të sëmurin

35 - Duaja në rast fatkeqësie

36 - Duaja kur i vizitojmë varrezat

37 - Duaja e udhëtimit

38 - Duaja e ngushëllimit

39 - Duaja e kthimit të borxhit

40 - Duaja e përfundimit të tubimit


Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2017 - info@qsi-ks.com